Регистър на подадените декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ - общински съветници

Регистър на подадените декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - кметове на кметства

Регистър на подадените декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Регистър на подадените декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Декларации за имущество и интереси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
Декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ - общински съветници
Декларации за имущество и интереси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - общински служители
Декларации за имущество и интереси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - Кметове на кметства
Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - общински служители
Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ- Кметове на кметства
Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - общински служители за 2018 г.
Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ- Кметове на кметства за 2018 г.
Декларации за имущество и интереси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - 2019 г.
Декларации за имущество и интереси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - Кметски наместници
Декларации за имущество и интереси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - Кметове на кметства
Декларации за имущество и интереси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - общински служители