Указания:
1. Ако се зареди страница, в която се споменава, че има проблем със сертификата, моля изберете втория вариант - "Продължете към този уеб сайт";
2. За да проверите задълженията си по местни данъци и такси към Община Лозница е необходимо да знаете своя индивидуален ПИН код за достъп. Той може да бъде получен лично от Отдел "Местни данъци и такси" или на тел: 08475 / 25 51

Проверка на задължения