Меню

-> Община Лозница
-> Администрация
-> Работно време
-> Новини
-> Общ устройствен план на Община Лозница
-> Устройство на територията
-> Дирекция "Финанси и бюджет"
-> Екология
-> ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
-> Концесии
-> Избори 2017 г.
-> Избори 2018 г.
-> Избори 2019 г.
-> Евроизбори 2019 г.
-> Политика по управлението
-> План за развитие 2007-2013
-> Общински план за развитие 2014-2020
-> Профил на купувача
-> Общинска собственост
-> Етажна собственост
-> Публични регистри
-> Заповеди
-> Обяви
-> Проекти
-> План бедствия
-> Достъп до информация
-> Политика за защита на личните данни
-> Социални дейности
-> Стратегия за интегриране на малцинствата
-> Образование и култура
-> Културен календар
-> Фото галерия
-> Търсене
-> Времето днес
-> Проект "Ръка за ръка"
-> Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и Община Самуил"
-> Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
-> Декларации по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
-> План за интегрирано развитие 2021-2027

Комуникация

Сигнали за корупция

Вход

Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.

Разпределение на пасища и ливади

На 29 Април 2020 година, комисия в състав:

Председател: Мехмед Хюсеинов - Зам.Кмет на Общината

Членове: 1. Емине Палова-Мустафова -Юрист

2. Гален Тупев - По гражд. договор № 7/2020 г.,

назначена със заповед № 192 / 21 Април 2020 година на Кмета на Община Лозница и във връзка с Решение 26 по протокол № 7 / 31.Януари 2020 година на Общински съвет, комисията започна работа, относно разглеждането на постъпилите заявление на собствениците на пасищни селскостопански животни от Общината и да определи необходимата за всеки кандидат площ по реда на чл.37”И” ал.4 от ЗСПЗЗ и да разпредели 10818.501 дка пасища,мери и 89.228 дка ливади между правоимащите

Съгласно чл. 100 ал.1 от ППЗСПЗЗ към заповедта на Кмета на общината са прикрепени декларациите на членовете на комисията и резервните членове....ПРОТОКОЛ