Фолклорният събор „Тюлбето 2014г.” много по пищен и колоритен от всяка друга година
Публикувана от Admin на May 23 2014 19:28:36

Разширена новина

 На 06.05.2014г. н красивата местност „Тюлбето” се проведе традиционният общински фолклорен събор в който участваха около 250 участници от 20 фолклорни състави, танцови групи и индивидуални участници от община Лозница, община Самуил, община Кубрат,  община Попово,  община Върбица и община Омуртаг .
  Официални гости на събора бяха народните представители Нигяр Сахлим и Хами Хамиев, които поздравиха домакините и гостите с празника и добрата организация на събора.
 Съборът беше открит с Танц ”Етнопалитра”, изпълнен от ТГ „Етнопалитра” към ОДК гр. Лозница и ТГ „Танци на етносите и народите към НЧ „Христо Ботев -1931г.” с. Веселина. Танцът бе направен по проект „Културното многообразие в община Лозница”, финансиран от ЦОИДУЕМ и разширен с вмъкването на варненския танц на ТГ”Танци на етносите и народите”. Много труд беше вложен от страна на художествените ръководители на двете групи не само при съставянето на сюжета,  но и при проектирането на костюми и подходяща музика.
 


     Съборът показа богатството и културата на етносите, живеещи в района чрез много хубави български, турски и ромски  танци, както и до късно ехтяха красивите родопски и български песни, изпълнени о с много любов и старание от  участниците.
 Освен участници, местността „Тюлбето”,  събра много родопчани, местни жители и гости от околните села и района.