400 участници от 25 танцови и певчески колективи на Фестивала на етносите в Лозница
Публикувана от Admin на May 23 2014 19:35:07

Разширена новина

news: coiduem2014.PNG
С изключителен успех премина  Фестивалът на етносите   в гр. Лозница, който се проведе на 20.05.2014г. от 14.00ч.  и премине под мотото „На една синия, от една паница – под Лозница”
До  18.30 ч. амфитеатърът на градския парк се огласяше от мелодичните песни, ритмичните танци  на различните етноси, както  и майсторските инструментални изпълнения на танцови и певчески колективи от 6 общини на  Североизточна България.     
Участниците грабнаха сърцата на публиката със своите професионални изпълнения и доказаха, че фолклорът е мост на единението между хората. В културната проява участваха около 400 души от 25  хорови и танцови състави.
Организатори на проявата бяха Общинският детски комплекс гр. Лозница в партньорство с Община Лозница и Общинският читалищен съюз. Фестивалът с послание „Да бъдем заедно на нашата земя с нашите прилики и разлики” се организира и проведе за втори път в гр. Лозница и беше открит с танц ”Етнопалитра”, представен от Танцова група”Етнопалитра” към ОДК гр. Лозница и Танцова група”Танци на етносите и народите” към НЧ”Христо Ботев-1931г.” с. Веселина, с който  участниците се представиха и в Република Турция на 23 април – Международният ден на детето.


         

  Бяха изиграни много хубави български фолклорни, страстни ромски и ритмични турски танци, изпълниха се много хубави български, турски и родопски песни, възпроизведе се хубавият български празник ”Лазаровден”.
 Мероприятието бе  една от последните дейности на проект „Културното многообразие в община Лозница”, изпълняван от Общинския детски комплекс и финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и според екипа на проекта е надграждане и доразвиване на дейностите на предишен проект, както и постигане на устойчивост на дейностите.
Фестивалът нямаше конкурсен характер, но целите му бяха съхраняване и развиване на специфичните традиции, обичаи, ритуали, музика, песни и танци на етносите, както и поощряване творческите способности на учениците от етническите малцинства”.