Час по кулинария в училището в Сейдол
Публикувана от Admin на March 03 2015 17:54:50

Разширена новина

   ОУ „Виделина“, с.Сейдол е средищно училище и от години работи по ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Учениците с желание се включват в Дейностите по интереси.

news: seidol_kulinari.jpg
   На 23.01.2015 год. учениците от ПИГ-2 (сборна 2 и 4 клас) и ПИГ-3 (сборна 5 и 7 клас) проведоха интересен час по кулинария в Дейностите по интереси. Целта на занятието беше децата сами да подберат хранителни продукти и с помощта на своите възпитатели Джемиле Ахмед и Светлана Жечева да ги подредят в здравословни, красиви и вкусни сандвичи. По този начин учениците получиха възможност да проявят фантазия, трудолюбие и интерес към правилното съчетаване при консумирането на хранителни продукти.

Учениците от ПИГ-3 (сборна 5 и 7 клас) изработиха табло с природни материали с цел да затвърдят знанията си по биология, екология, география и изобразително изкуство. Под ръководството на възпитателя Светлана Жечева децата сътвориха красива есенна картина.