Меню

-> Община Лозница
-> Администрация
-> Работно време
-> Новини
-> Общ устройствен план на Община Лозница
-> Устройство на територията
-> Дирекция "Финанси и бюджет"
-> Екология
-> ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
-> Концесии
-> Избори 2017 г.
-> Избори 2018 г.
-> Избори 2019 г.
-> Евроизбори 2019 г.
-> Политика по управлението
-> План за развитие 2007-2013
-> Общински план за развитие 2014-2020
-> Профил на купувача
-> Общинска собственост
-> Етажна собственост
-> Публични регистри
-> Заповеди
-> Обяви
-> Проекти
-> План бедствия
-> Достъп до информация
-> Политика за защита на личните данни
-> Социални дейности
-> Стратегия за интегриране на малцинствата
-> Образование и култура
-> Културен календар
-> Фото галерия
-> Търсене
-> Времето днес
-> Проект "Ръка за ръка"
-> Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и Община Самуил"
-> Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
-> Декларации по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
-> План за интегрирано развитие 2021-2027

Комуникация

Сигнали за корупция

Вход

Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.

Дирекция "Финанси и бюджет"

Одитен доклад на сметната палата за 2019 г.

Одитен доклад на сметната палата за 2018 г.

Одитен доклад на сметната палата за 2017 г.


Публикуване на бюджети и отчети


Месечен отчет към 30.11.2020 г. /публикувано на 14.12.2020 г./

 

Месечен отчет към 31.10.2020 г. /публикувано на 12.11.2020 г./

 

Баланс към 30.09.2020 г. /публикувано на 26.10.2020 г./

 

Тримесечен отчет към 30.09.2020 г. /публикувано на 26.10.2020 г./

 

Месечен отчет към 30.09.2020 г. /публикувано на 26.10.2020 г./

 

Месечен отчет към 31.08.2020 г. /публикувано на 11.09.2020 г./

Месечен отчет към 31.07.2020 г. /публикувано на 17.08.2020 г./

Баланс към 30.06.2020 г. /публикувано на 03.08.2020 г./

Тримесечен отчет към 30.06.2020 г. /публикувано на 23.07.2020 г./

Месечен отчет към 30.06.2020 г. /публикувано на 23.07.2020 г./

Месечен отчет към 31.05.2020 г. /публикувано на 13.06.2020 г./

Месечен отчет към 30.04.2020 г. /публикувано на 26.05.2020 г./

Баланс към 31.03.2020 г. /публикувано на 25.04.2020 г./

Тримесечен отчет към 31.03.2020 г. /публикувано на 25.04.2020 г./

Месечен отчет към 31.03.2020 г. /публикувано на 22.04.2020 г./

Месечен отчет към 29.02.2020 г. /публикувано на 22.04.2020 г./


>>> Бюджет 2020 г. по ЕБК /публикувано на 02.03.2020 г./

Месечен отчет към 31.01.2020 г. /публикувано на 02.03.2020 г./

Баланс към 31.12.2019 г. /публикувано на /

>>> Бюджет 2020 г. /публикувано на 06.02.2020 г./


>>> Бюджет 2014 г.

 

>>> Бюджет 2015 г.

 

>>> Бюджет 2016 г.

 

>>> Бюджет 2017 г.

 

>>> Бюджет 2018 г.

 

>>> Бюджет 2019 г.

 

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА КЪМ 31.12.2013 Г.


ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА КЪМ 31.12.2014 Г.


ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА КЪМ 31.12.2015 Г.


ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА КЪМ 31.12.2016 Г.


ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ЗА 2017 г.


ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ЗА 2018 г.


ОТЧЕТ ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.16г.


Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2018 г.


Баланс - 01.01.2018 - 31.12.2018 г.


Месечен отчет към 31.01.2019 г.


Месечен отчет към 28.02.2019 г.


Месечен отчет към 31.03.2019 г.


Месечен отчет към 30.04.2019 г.


Месечен отчет към 30.05.2019 г.


Месечен отчет към 30.06.2019 г.


Месечен отчет към 30.07.2019 г.


Месечен отчет към 31.08.2019 г.


Месечен отчет към 30.09.2019 г.


Месечен отчет към 31.10.2019 г.


Месечен отчет към 30.11.2019 г.


Месечен отчет към 31.12.2019 г.
ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ - 31.03.2019 г.


ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ - 30.06.2019 г.


ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ - 30.09.2019 г.


Баланс - 2019 г.


Баланс към 30.06.2019 г.


Баланс към 30.09.2019 г.


ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2018 г. (качен на 05.09.2019 г.)