Меню

Комуникация

Сигнали за корупция

Вход

Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.

Екология

22.03.2021

 

ЗАПОВЕД 163/19.03.2021 г. - замърсявания и нерегламентирани сметища

 

 


 

Програма за опазване на околната среда на Община Лозница 2015- 2020 г. - ПРОЕКТ-15.09.2016 г.

 

Програма за управление на отпадъците на Община Лозница 2015-2020 г.- ПРОЕКТ-15.09.2016 г.

 

Програма за управление на утайките на ПСОВ Лозница - ПРОЕКТ-15.09.2016 г.

 

Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г. /публикувана на 25/11/2016 г./

 

 

Решение № РУ-22-ЕО/2016 г. на РИОСВ-Русе за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на Община Лозница 2015-2020 г. /публикувано на 22/02/2017 г./

 

 

Програма за опазване на околната среда на Община Лозница 2015- 2020 г.


Програма за управление на отпадъците на Община Лозница 2015-2020 г.


Програма за управление на утайките на ПСОВ Лозница 2015-2020 г.Решение на Общински съвет, относно приемане на Програма за опазване на околната среда, Раздел "Лечебни растения", Програма за управление на отпадъците на община Лозница, вкл. Програма за управление на утайките от Пречиствателна станция за отпадъчни води – Лозница за периода 2015-2020 г.

 

 

Програма за управление на отпадъците на община Лозница за периода 2015-2020 г.


Решение на Общински съвет, относно приемане на актуализация на Програма за управление на отпадъците на община Лозница за периода 2015-2020 г.


Решение № РУ-22-ЕО/2016 г. на РИОСВ-Русе за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на Община Лозница 2015-2020 г.

 

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Газопроводно отклонение "Търговище" - условен диаметър DN 250, проектно налягане Р 5,4 MPa", публикувано на 04.02.2019 г.