Меню

-> Община Лозница
-> Администрация
-> Работно време
-> Новини
-> Общ устройствен план на Община Лозница
-> Устройство на територията
-> Дирекция "Финанси и бюджет"
-> Екология
-> ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
-> Концесии
-> Избори 2017 г.
-> Избори 2018 г.
-> Избори 2019 г.
-> Евроизбори 2019 г.
-> Политика по управлението
-> План за развитие 2007-2013
-> Общински план за развитие 2014-2020
-> Профил на купувача
-> Общинска собственост
-> Етажна собственост
-> Публични регистри
-> Заповеди
-> Обяви
-> Проекти
-> План бедствия
-> Достъп до информация
-> Политика за защита на личните данни
-> Социални дейности
-> Стратегия за интегриране на малцинствата
-> Образование и култура
-> Културен календар
-> Фото галерия
-> Търсене
-> Времето днес
-> Проект "Ръка за ръка"
-> Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и Община Самуил"
-> Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
-> Декларации по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
-> План за интегрирано развитие 2021-2027

Комуникация

Сигнали за корупция

Вход

Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.

Екология

 

 

Програма за опазване на околната среда на Община Лозница 2015- 2020 г. - ПРОЕКТ-15.09.2016 г.

 

Програма за управление на отпадъците на Община Лозница 2015-2020 г.- ПРОЕКТ-15.09.2016 г.

 

Програма за управление на утайките на ПСОВ Лозница - ПРОЕКТ-15.09.2016 г.

 

Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г. /публикувана на 25/11/2016 г./

 

 

Решение № РУ-22-ЕО/2016 г. на РИОСВ-Русе за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на Община Лозница 2015-2020 г. /публикувано на 22/02/2017 г./

 

 

Програма за опазване на околната среда на Община Лозница 2015- 2020 г.


Програма за управление на отпадъците на Община Лозница 2015-2020 г.


Програма за управление на утайките на ПСОВ Лозница 2015-2020 г.Решение на Общински съвет, относно приемане на Програма за опазване на околната среда, Раздел "Лечебни растения", Програма за управление на отпадъците на община Лозница, вкл. Програма за управление на утайките от Пречиствателна станция за отпадъчни води – Лозница за периода 2015-2020 г.

 

 

Програма за управление на отпадъците на община Лозница за периода 2015-2020 г.


Решение на Общински съвет, относно приемане на актуализация на Програма за управление на отпадъците на община Лозница за периода 2015-2020 г.


Решение № РУ-22-ЕО/2016 г. на РИОСВ-Русе за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на Община Лозница 2015-2020 г.

 

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Газопроводно отклонение "Търговище" - условен диаметър DN 250, проектно налягане Р 5,4 MPa", публикувано на 04.02.2019 г.