Меню

-> Община Лозница
-> Администрация
-> Работно време
-> Новини
-> Общ устройствен план на Община Лозница
-> Устройство на територията
-> Дирекция "Финанси и бюджет"
-> Екология
-> ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
-> Концесии
-> Избори 2017 г.
-> Избори 2018 г.
-> Избори 2019 г.
-> Евроизбори 2019 г.
-> Политика по управлението
-> План за развитие 2007-2013
-> Общински план за развитие 2014-2020
-> Профил на купувача
-> Общинска собственост
-> Етажна собственост
-> Публични регистри
-> Заповеди
-> Обяви
-> Проекти
-> План бедствия
-> Достъп до информация
-> Политика за защита на личните данни
-> Социални дейности
-> Стратегия за интегриране на малцинствата
-> Образование и култура
-> Културен календар
-> Фото галерия
-> Търсене
-> Времето днес
-> Проект "Ръка за ръка"
-> Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и Община Самуил"
-> Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
-> Декларации по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
-> План за интегрирано развитие 2021-2027

Комуникация

Сигнали за корупция

Вход

Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.

АдминистрацияДирекция

"Финанси и Бюджет"

Сехавет Касимова - тел: 0886 100 737


Дирекция:

"Административно обслужване и човешки ресурси"
Гинка Минкова - тел: 0886 100 711


Дирекция: "Местно развитие и екология, устройство на територията и стопански дейности"
инж. Данаила Савова - Петрова - 0886 100 713


Отдел "АО и координация с  кметства"
Кадрие Джелил - тел: 0886 901 192


Отдел: "ГРАО и ЧР"
Зейнеб Адемова - тел: 0886 100 699Други дейности:
"Образование и култура"
Айше Реджеб - тел: 0886 100 710