Меню

-> Община Лозница
-> Администрация
-> Работно време
-> Новини
-> Общ устройствен план на Община Лозница
-> Устройство на територията
-> Дирекция "Финанси и бюджет"
-> Екология
-> ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
-> Концесии
-> Избори 2017 г.
-> Избори 2018 г.
-> Избори 2019 г.
-> Евроизбори 2019 г.
-> Политика по управлението
-> План за развитие 2007-2013
-> Общински план за развитие 2014-2020
-> Профил на купувача
-> Общинска собственост
-> Етажна собственост
-> Публични регистри
-> Заповеди
-> Обяви
-> Проекти
-> План бедствия
-> Достъп до информация
-> Политика за защита на личните данни
-> Социални дейности
-> Стратегия за интегриране на малцинствата
-> Образование и култура
-> Културен календар
-> Фото галерия
-> Търсене
-> Времето днес
-> Проект "Ръка за ръка"
-> Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и Община Самуил"
-> Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
-> Декларации по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
-> План за интегрирано развитие 2021-2027

Комуникация

Сигнали за корупция

Вход

Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.

Зам. Кмет Гюкчан Ахмед

 
Гюкчан Ахмед Ахмед

Дата на раждане:

27.I.1962 г., гр. Разград

Семейно положение:

Женен

Образование:

(1981)

 

 

(2001-2002)

 

(2003 до момента)

Основно образование:

ОУ “Христо Ботев” гр. Лозница

Средно образование:

гр. Лозница

ТМСС ”Александър Стамболийски”

Машинен техник

Професионална квалификация:

“Мениджър”

специалност “Социален мениджмънт”

СА “Д. А. Ценов” гр. Свищов

Заместник кмет на община Лозница

Военна служба:

Отбил

Езици:

български, турски, руски

Компютърни знания:

Microsoft – Word, Excel