Меню

-> Община Лозница
-> Администрация
-> Работно време
-> Новини
-> Общ устройствен план на Община Лозница
-> Устройство на територията
-> Дирекция "Финанси и бюджет"
-> Екология
-> ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
-> Концесии
-> Избори 2017 г.
-> Избори 2018 г.
-> Избори 2019 г.
-> Евроизбори 2019 г.
-> Политика по управлението
-> План за развитие 2007-2013
-> Общински план за развитие 2014-2020
-> Профил на купувача
-> Общинска собственост
-> Етажна собственост
-> Публични регистри
-> Заповеди
-> Обяви
-> Проекти
-> План бедствия
-> Достъп до информация
-> Политика за защита на личните данни
-> Социални дейности
-> Стратегия за интегриране на малцинствата
-> Образование и култура
-> Културен календар
-> Фото галерия
-> Търсене
-> Времето днес
-> Проект "Ръка за ръка"
-> Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и Община Самуил"
-> Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
-> Декларации по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
-> План за интегрирано развитие 2021-2027

Комуникация

Сигнали за корупция

Вход

Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.

Зам. Кмет Мехмед Билялов

 
Мехмед  Билялов Хюсеинов

Дата на раждане:

12.02.1968 г., гр. Разград

Семейно положение:

Женен – една дъщеря

Образование:

Основно образование:

(1975 - 1983)

 

ОУ “Ив. Вазов” 

с. Веселина

Средно образование

(1983 - 1986)

ТТ „Йордан Радославов”

Гр. Габрово

Специалност: Финомеханик

Висше образование

(2004 - 2008)

(2008 - 2009)

СА – „Д. А. Ценов” – гр. Свищов

Факултет „Мениджмънт и маркетинг”

Спец. „Прогнозиране и планиране”

Магистър: факултет „Административно управление”

спец. „Бизнесадминистрация”

(1999 – 2007)

Кмет на с. Веселина

(2007 – до момента)

Зам. Кмет на Община Лозница

Военна служба:

Отбил

Езици:

български, турски и руски

Компютърни знания:

Microsoft Office 2003  – Word, Excel