Меню

-> Община Лозница
-> Администрация
-> Работно време
-> Новини
-> Общ устройствен план на Община Лозница
-> Устройство на територията
-> Дирекция "Финанси и бюджет"
-> Екология
-> ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
-> Концесии
-> Избори 2017 г.
-> Избори 2018 г.
-> Избори 2019 г.
-> Евроизбори 2019 г.
-> Политика по управлението
-> План за развитие 2007-2013
-> Общински план за развитие 2014-2020
-> Профил на купувача
-> Общинска собственост
-> Етажна собственост
-> Публични регистри
-> Заповеди
-> Обяви
-> Проекти
-> План бедствия
-> Достъп до информация
-> Политика за защита на личните данни
-> Социални дейности
-> Стратегия за интегриране на малцинствата
-> Образование и култура
-> Културен календар
-> Фото галерия
-> Търсене
-> Времето днес
-> Проект "Ръка за ръка"
-> Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и Община Самуил"
-> Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
-> Декларации по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
-> План за интегрирано развитие 2021-2027

Комуникация

Сигнали за корупция

Вход

Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.

Наредби

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ за Мандат 2019/2023 година

/Приет с Решение № 30 по Протокол № 8/27.02.2020 г. на Общински съвет – Лозница/

 


НАРЕДБА № 4 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

(Приета с Решение № 19 от Протокол № 6/30.12.2019 год., изм. и доп. с Решение № 63 по Протокол № 14/29.06.2020 г. на Общински съвет – Лозница)


 

 

НАРЕДБА № 5 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, РЕДА И КОНТРОЛА НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

(Приета с Решение № 97 по Протокол № 8/04.05.2000 г., изм. с Решение № 111 по Протокол № 20/06.12.2012 г., изм. с Решение № 35 по Протокол № 8/27.02.2020 г. на Общински съвет Лозница, изм. и доп. с Решение № 81 по Протокол № 17/28.07.2020 г. на Общински съвет Лозница)


 

 

Наредба № 6 за управление на отпадъците на територията на Община ЛОЗНИЦА

(Приета с Решение № 219 по Протокол № 29 /31. 07. 2017г., изм. с Решение № 82 по Протокол № 17/28.07.2020 г на Общински съвет Лозница)


 

 

НАРЕДБА № 21 ЗА ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

(Приета с Решение № 374 от 30.01. 2019г., доп. с Решение № 83 по Протокол №17/28.07.2020 г. на Общински съвет Лозница)