Меню

Комуникация

Сигнали за корупция

Вход

Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.

Реализирани проекти 2006 г.

2005
финансираща програма: ПУДООС
вид: Реализирани проекти 2006
вносител: Община Лозница
цели и обосновка: 2005 г.

1. МТСП: «СПОЗ» - 2005

2. ФАР: «Създаване и промоция на иновационен и пазарен екотуристически продукт «На границата между Предбалката и Дунавската равнина – Равнините на приключенията» - Община Лозница е партньор на Община Попово»

3. ПУДООС «Почистване, озеленяване на замърсени отпадъци, централни части на град Лозница и въвеждане на разделно събиране на отпадъци»

4. САПАРД «Шосиране, асфалтиране и благоустрояване на уличната мрежа на територията на Община лозница, която включва улици в 5 населени места с обща дължина 4986 м»

5. ПУДООС: «Изграждане на канализационна мрежа гр. Лозница»

6. СИФ: «Основен ремонт на ОУ с. Веселина»

7. ОБ: «Проектиране на остатъчна експлоатация и закриване на сметища на територията на община Лозница»

8. ПКЗНБАК: «Ремонт на покрив на спортна зала»

9. ПКЗНБАК: «Възстановяване на отводнителна канавка по улица «Тодювци» с. Каменар

10. ОБ: «Основен ремонт – хидроизолация»

11. ПКЗНБАК: «Ремонт на покривна конструкция на ЦДГ с. Веселина»

12. МРРБ: «Рехабилитация и ремонт на ІV кл. пътна мрежа с. Сейдол»

13. ОБ: «Организирано сметосъбиране и сметоизвозване»

14. ПКЗНБАК: «Възстановяване на язовирна стена и път с. Сейдол»

15. ПКЗНБАК: «Възстатовяване на път в гр. Лозница»

16. ПКЗНБАК: «Възстановяване на път с.Градина»

17. ПИП, МИФ: «Аварийно възстаноняване на път ІV кл. Лозница – Манастирци»

18. ФАР: «Интегрирано развитие на регионален туристически продукт»

20. ПКЗНБАК: «Възстановяване на сградата на читалище с. Студенец»

21. МТСП: « Национална програма «От социални помощи към осигуряване на заетост»

22. ФАР: «Интегрирано развитие на регионален иновационен продукт базиран на наследството» Да изживем многообразието на етничността в Лудогорието»


2006 г.
1. МРРБ: «Изграждане на канализационната мрежа по лиците «П.Волов», «Ст. Караджа»; «Ив. Вазов, «Хр. Ботев», «В. Левски», «Ал. Стамболийски», «Дружба» в гр. Лозница

2. ПКЗНБАК: «Възстановяване на покривната конструкция на църковен храм с. Гороцвет

3. ПКЗНБАК: «Изграждане на подпорна стена и възстановяване на покривна конструкция на джамия в с. Градина»

4. МРРБ: «Рехабилитация на път ІV Кл. 20605 – Студенец – Гороцвет от км 0+000 до км 2+700

5. МРРБ: «Рехабилитация на път ІV – 20609 – ЛОВСКО – Крояч»

6. МРРБ: «Рехабилитация на път ІV – 20605 – Студенец – Гороцвет»

7. ФАР: «Реконструкция на дренажни по съоръжения повредени от наводненията в с. Ловско, Община Ловско»
срок на изпълнение: 2007