ЗАПОВЕД №62 / 27.01.2017 г.
ЗАПОВЕД №64 / 30.01.2017 г.
ЗАПОВЕД №63 / 27.01.2017 г.
ХРОНОГРАМА за изборите за Народно събрание 26.03.2017 г., приета с Решение 4125-НС от 26.01.2017 г., поправена с Решение № 4140-НС от 27.01.2017 г.
УКАЗ № 59 от 24.01.2017 г. за разпускане на 43-то Народно събрание на 27 януари 2017 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.

Консултации за определяне състава на СЕКЦИОННИТЕ ИЗИРАТЕЛНИ КОМИСИИ на територията на Община Лозница за произвеждане на парламентарни избори на 26.03.2017 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

Промени в обявените избирателни списъци за изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

Обявление № 1 от 02.03.2017 г.
Обявление № 2 от 06.03.2017 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 10:00 ч. на 03.02.2017 г. в обявените избирателни списъци за изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Лозница уведомява, че съгласно чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс всеки избирател може да поиска вписване в избирателния списък по настоящ адрес, чрез заявление по образец – Приложение № 12-НС от изборните книжа.

Писменото заявление се подава до кмета на общината/кметството/кметския наместник.

Крайният срок за подаване на заявление е 11 март 2017 г., включително.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Лозница уведомява, че съгласно чл. 43, ал. 1 от Изборния кодекс всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, чрез заявление по образец – Приложение № 8-НС от изборните книжа.
Писменото заявление се подава до кмета на общината/кметството/кметския наместник.
Крайният срок за подаване на заявление е 18 март 2017 г., включително.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. за всички български граждани.


Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:


През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/


Чрез SMS
Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
Чрез стационарен телефон
Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с произвеждането на парламентарни избори на 26.03.2017 г. e създадена организация за транспортиране в деня на изборите на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението в Община Лозница по следния начин.

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА - нуждаещите се могат да подават заявки на телефоните до 26.03.2017г. както следва: тел. 08475 2551; тел. 084 898713; тел. 0886 100 699.
От заявителите се изисква да посочат: адреса, от който да бъдат взети, номер на секцията, в която ще гласуват.