ЗАПОВЕД №188 / 30.03.2018 г.
ЗАПОВЕД №189 / 30.03.2018 г.
УКАЗ № 83 ОТ 23.03.2018 г.

Консултации за определяне състава на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ на територията на Община Лозница за произвеждане на частичен избор за кмет на Община Лозница на 20.05.2018 г.

ЗАПОВЕД №207 / 11.04.2018 г.
ЗАПОВЕД №208 / 11.04.2018 г.
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 20 май 2018 г.
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 20 май 2018 г.
Копия от образци на удостоверения от МВР във връзка с българските документи за самоличност

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на частичен избор за кмет на Община Лозница на 20.05.2018 г. e създадена организация за транспортиране в деня на изборите на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението в Община Лозница по следния начин.

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА - нуждаещите се могат да подават заявки на телефон 0886 100 699 до 19.05.2018г.


От заявителите се изисква да посочат: адреса, от който да бъдат взети, номер на секцията, в която ще гласуват.