УКАЗ № 163 ОТ 10.07.2019 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 г.

Консултации за определяне състава на ОБЩИНСКАТА ИЗИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на територията на Община Лозница за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
ЗАПОВЕД № 515/17.07.2019 г.
ЗАПОВЕД № 608/23.08.2019 г.
ЗАПОВЕД № 609/23.08.2019 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Консултации за определяне състава на СЕКЦИОННИТЕ ИЗИРАТЕЛНИ КОМИСИ на територията на Община Лозница за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Списък на кметствата на територията на община Лозница, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г.

Обявление № 1 от 17.09.2019 г. на постъпилите Заявления и  настъпилите промени след 10:00 ч. на 04.09.2019 г. в обявените избирателни списъци за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Обявление № 2 от 30.09.2019 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 10:00 ч. на 04.09.2019 г. в обявените избирателни списъци за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Обявление № 3 от 04.10.2019 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 10:00 ч. на 04.09.2019 г. в обявените избирателни списъци за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ЗАПОВЕД № 516/17.07.2019 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. e създадена организация за транспортиране в деня на изборите на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението в Община Лозница по следния начин.

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА - нуждаещите се могат да подават заявки на телефоните до 27.10.2019г. както следва: тел. 08475 2551; тел. 0886 100 699.
От заявителите се изисква да посочат: адреса, от който да бъдат взети, номер на секцията, в която ще гласуват.