ЗАПОВЕД №186 / 25.03.2019 г.
УКАЗ № 53 ОТ 19.03.2019 г.
ЗАПОВЕД №197 / 28.03.2019 г.
ЗАПОВЕД №198 / 28.03.2019 г.
Консултации за определяне състава на СЕКЦИОННИТЕ ИЗИРАТЕЛНИ КОМИСИ на територията на Община Лозница за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
ЗАПОВЕД №187 / 25.03.2019 г.
Обявление № 1 от 19.04.2019 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 10:00 ч. на 04.04.2019 г.
в обявените избирателни списъци за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.
Обявление № 2 от 13.05.2019 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 10:00 ч. на 04.04.2019 г.
в обявените избирателни списъци за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Машинно гласуване

 

СЪОБЩЕНИЕ

    Във връзка с произвеждането на Евроизбори на 26.05.2019 г. e създадена организация за транспортиране в деня на изборите на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението в Община Лозница по следния начин.

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА - нуждаещите се могат да подават заявки на телефоните до 26.05.2019г. както следва: тел. 08475 2551;  тел. 0886 100 699.
От заявителите се изисква да посочат: адреса, от който да бъдат взети, номер на секцията, в която ще гласуват.