Меню

Комуникация

Сигнали за корупция

Вход

Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.

Разпределение на пасища и ливади

На 29 Април 2020 година, комисия в състав:

Председател: Мехмед Хюсеинов - Зам.Кмет на Общината

Членове: 1. Емине Палова-Мустафова -Юрист

2. Гален Тупев - По гражд. договор № 7/2020 г.,

назначена със заповед № 192 / 21 Април 2020 година на Кмета на Община Лозница и във връзка с Решение 26 по протокол № 7 / 31.Януари 2020 година на Общински съвет, комисията започна работа, относно разглеждането на постъпилите заявление на собствениците на пасищни селскостопански животни от Общината и да определи необходимата за всеки кандидат площ по реда на чл.37”И” ал.4 от ЗСПЗЗ и да разпредели 10818.501 дка пасища,мери и 89.228 дка ливади между правоимащите

Съгласно чл. 100 ал.1 от ППЗСПЗЗ към заповедта на Кмета на общината са прикрепени декларациите на членовете на комисията и резервните членове....ПРОТОКОЛ