КАМПАНИЯ „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО – 2015г.”
Публикувана от Admin на May 13 2015 00:13:18

Разширена новина

news: obshtina_logo.jpg

ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ  В КАМПАНИЯ „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО – 2015г.”

 

10 май 2015г. - населени места – зони

 

гр.Лозница – централни части на града /ул.”Дружба”/, междублокови пространства

с.Бели Лом – ул.”Тракия”, ул.”Цариградко шосе”зад стопанския двор

с.Веселина – ул.”Розова долина”, ул.”Христо Ботев”

с.Гороцвет – ул.”Искър”, ул.”Гео Милев”, ул.”Освобождение”

с.Градина – ул.”Бенковски”

с.Каменар – ул.”Тодювци”

с.Крояч – ул.”Централна”

с.Ловско – ул.”Паркова”, ул.”Стара планина”

с.Манастирско - ул.”Витоша”, ул.”Дунав”, ул.”Бели Лом”

с.Манастирци – ул.”Ал.Стамболийски”, ул.”Васил Левски”, ул.”Н.Й.Вапцаров”, ул.”Марица”

с.Сейдол - ул.”Г.С.Раковски”, ул.”Васил Левски”, ул.”Хр.Ботев”, ул.”Родопи”

с.Синя вода - ул.”Ал.Стамболийски”, ул.”Бели Лом”

с.Студенец - ул.”Странджа”, ул.”Огоста”

с.Трапище - ул.”П.Яворов”, ул.”Г.Бенковски”, ул.”Хр.Ботев”, ул.”Родопи”

с.Тръбач – ул.”Венелин”, ул.”Стара планина”, ул.”Марица”

с.Чудомир - ул.”Лудогорие”, ул.”Стара планина”, зелени площи около кметството

 

17 май  /зони за отдих и спорт/

 

град Лозница - централен  градски парк с площ от 28,530дка, ул.”Дружба” и ул.”В.Левски” и малък градски парк с площ от 2,887дка, ул.”Дружба”

село Синя вода - парк с площ от 7,943 дка, ул.”Христо Ботев”

село Трапище - парк с площ от 41,314 дка, ул.”Беласица”

село Тръбач - парк с площ от 0,932 дка, ул.”Венелин”

село Гороцвет - лесопарк с площ от 111,104 дка, ул.”Йордан Йовков”

село Крояч - парк с площ от 6,135дка, ул.”Апшерон”

село Ловско - парк с площ от 23,784дка, ул.”Паркова”

село Веселина – парк  15,100дка, ул.”Христо Ботев”

 

31 май –

детски площадки

 

гр.Лозница – ул.”Дружба” №19; ул.”Дружба” №35; ж.к. „Найден Кючуков”; ул.”Дружба” №22а; ул.”Васил Левски” №10; ул.”Еделвайс”; ул.”Хан Крум” №10

с.Бели Лом – ул.”Цариградско шосе” №20; ул.”Цариградско шосе” №33; 10. ул.”Цариградско шосе” №35

с.Веселина – ул.”Христо Ботев” №26; ул.”Люляк” №1

с.Гороцвет – ул.”Ком”

с.Градина – ул.”Н.Й.Вапцаров” №31

с.Каменар – ул.”Тодювци” №31; ул.”Беласица” №40

с.Крояч – ул.”Централна” №9 б

с.Ловско – ул.”Паркова” (парка); ул.”Стара планина” №6

с.Манастирско - ул.”Дунав” №21

с.Манастирци – ул.”Ал.Стамболийски” №20

с.Сейдол - ул.”Г.С.Раковски” №18; ул.”Родопи” №15

с.Синя вода - ул.”Ал.Стамболийски” №62; ул.”Ал.Стамболийски” №19

с.Студенец - ул.”Странджа” №11

с.Трапище - ул.”Христо Ботев” № 36

с.Тръбач – ул.”Венелин” №16

с.Чудомир - ул.”Лудогорие” №16

 

Детски градини и училища

ЦДГ „Веселие” гр. Лозница ул. „Яне Сандански" № 2

ЦДГ „Веселие” Филиал с. Веселина ул. „Христо Ботев" № 38

ЦДГ „Веселие” Филиал с. Бели Лом ул. „Люляк" № 1

ЦДГ „Веселие” Филиал с. Синя вода ул. „Еделвайс" № 13

ЦДГ „Веселие” Филиал с. Ловско ул. „Пробуда" № 19

ЦДГ „Веселие” Филиал с. Сейдол ул. „Родопи" № 2

ЦДГ „Веселие” Филиал с. Чудомир ул. „Лудогорие" № 17

ЦДГ „Веселие” Филиал с. Трапище ул. „Христо Ботев" № 36

ЦДГ „Веселие” Филиал с. Гороцвет ул. „Ком" № 1

 

ПГВМЗ „Александър Стамболийски” – гр. Лозница, ул.”Дружба” №31

СОУ „Христо Ботев” – гр. Лозница, ул.”П.Кубадински” №30

НУ „Васил Левски” – гр. Лозница, ул.”Дружба” №15

ОУ ”Иван Вазов” – с. Веселина, ул.”Христо Ботев” №40

ОУ „Христо Ботев” – с. Гороцвет, ул.”Димчо Дебелянов” №1

ОУ „Виделина”  – с. Сейдол, ул.”Родопи” №2 А

ОУ „Кирил и Методий” – с. Трапище, ул.”Христо Ботев” №27 А

 

7-8 юни – природни паркове и защитени територии

защитена местност „Вековна гора” в землището на с.Гороцвет природна забележителност – 105,372 ха.

Защитена зона  Островче, обявена по реда на Закона за биологичното разнообразие в община Лозница -1 133,2 ха включени в „Натура 2000”

 

27 юни – водоеми и реки

Язовир “Сейдол”, землище на с.Сейдол, местност „Долни дини”

Микроязовир “Крояч”, землище на с.Крояч, местност „Дьолюк”

Водоем “Чудомир”, землище на с.Чудомир, местност „Кравешка мера”

Водоем “Тръбач, землище на с.Тръбач и земл. с.Чудомир, местност „Фуражно”

Водоем “Манастирци, землище на с.Манастирци, местност „Дерелик”

Водоем “Синя вода”, землище на с.Синя вода, местност „Карши”

Водоем “Сейдол, землище на с.Сейдол, местност „Кованлък”

Водоем “Гороцвет”, землище на с.Гороцвет, местност „Яламък”

Рибарник “Крояч”, землище на с.Крояч, местност „Ешме”

Язовир “Тръбач”, землище на с.Тръбач, местност „Болюкляр”

Язовир “Камена чешма” землище на гр.Лозница, местност „Юртлук”

Язовир “Трапище”, землище на с.Сейдол, местност „Манджар”

Язовир „Бели Лом”, землище на с.Бели Лом, местност „Сърт”

 

 

 

 

 

 

Информация за контакт: Община Лозница,  град Лозница, п. к. 7290, ул. „Васил Левски” № 6, тел. 084752476; факс 084752403